Horváth Rudolf Alapítvány
H-3000 Hatvan, Robert Bosch út 3. (Ipari park) Tel: +36 37 507 199

A Horváth Rudolf Alapítványról

Tisztelt Érdeklődők, Tisztelt Munkavállalók!

Horváthné Pók Erika, valamint Horváth Rudolf, mint a Horváth Rudolf Intertransport Kft. tulajdonosai magánszemélyként megalapították a Horváth Rudolf Alapítványt, mely alapítvány 2018. nyarán az Egri Törvényszék nyilvántartásába bejegyzésre került.

A Horváth Rudolf Alapítvány adatai:
 • székhely:3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.,
 • nyilv. t. szám: 10-01-0001166,
 • adószám: 19037370-1-10
 • bankszámlasz: CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700299-70812671-51100005 sz.
 • email cím: alapitvany@horvathrudolf.hu

Az alapítványt elsődlegesen azon elhatározásból hozták létre az alapítók, hogy támogassák a hátrányos helyzetbe került munkavállalókat.

Így támogatást tudna nyújtani a rászorulóknak például betegség miatti keresőképtelen állapotuk idejére, hiszen ez idő alatt jövedelmük akár töredékére csökken. Az alapítvány célja többek között a munkavállalók támogatása az önhibájukon kívüli helyzetből eredő károk enyhítése kapcsán , pl. egy gondatlanul okozott balesetből eredő kártérítés fizetési kötelezettség tekintetében tud segítséget nyújtani vagy haláleset esetére nyújtson támogatást.

Az alapítvány alapító okiratban részletezett céljai:

a.) szociális támogatás, segítségnyújtás a rászorulók, hátrányos helyzetben lévők részére

 • szociálisan nehéz helyzetbe került munkavállalók és családtagjainak, illetve rokkant és öregségi nyugdíjban részesülők segítése
 • támogatja a rászoruló munkavállalókat annak érdekében, hogy keresőképtelen állapotuk idejére jövedelem-kiesésük részben pótlásra kerüljön
 • a munkavállalói fizetési kötelezettségek tekintetében támogatást nyújt a munkavállalóknak
 • a munkavállalók támogatása egyéb, önhibájukon kívüli helyzetből eredő károk enyhítése céljából
 • rászoruló munkavállaló támogatása hozzátartozójának halála esetén, illetve a munkavállaló hozzátartozójának támogatása a munkavállaló halála esetén

b.) a közúti közlekedési bűncselekmények megelőzése, a balesetek részeseinek segítése, e körben keletkezett kárainak, fizetési kötelezettségeinek enyhítése

c.) egészségvédelem

 • a munkavégzés melletti egészség védelmét, megőrzését célzó kezdeményezések támogatása, a munkavállaló egészségi állapotának védelme, annak megromlása esetén javítása
 • a munkavállalói munkakörnyezet kiépítése, tisztántartása, a munkakörnyezet javítása és fejlesztésének támogatása
 • támogatja a rászoruló munkavállalókat illetve annak hozzátartozóit annak érdekében, hogy orvosi kezelésük költségei, gyógyszerköltségei részben fedezésre kerüljenek

d.) a szakmai végzettség megszerzésének és szakmai továbbképzés támogatása

 • minden egyéb olyan információ, ismeretterjesztő anyag képi és írott megjelenítésének elősegítése, írás, riport, tájékoztató anyag közzététele, valamint rendezvényeken való közreműködés, amelyek a fent megfogalmazott célok megvalósulását szolgálják az alapítványi célok érdekében ösztöndíjak, pályázatok kiírása pénzbeli támogatást nyújt a rászorulók részére, különösképp támogatja a munkaviszonnyal rendelkező munkavállalókat, gépjárművezetőket a tekintetben, hogy szakmai továbbképzéseken, egyéb szakmai tanfolyamokon részt vehessenek, annak érdekében, hogy a szükséges szakmai végzettséget, tevékenység gyakorlásához szükséges okmányokat megszerezhessék
 • a rászoruló munkavállalók támogatása hozzátartozóinak oktatása terén
 • szakmai és egyéb rendezvények szervezése

e.) a rászorulók, különösen rászoruló munkavállalók, és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében különféle programok, sporttevékenységek szervezése, támogatása

 • az alapítvány célját szolgáló tárgyi eszközök rendelkezésre bocsájtása
 • jogvédő tevékenység folytatása

Az alapítvány rendelkezésére bocsátott egy induló vagyont Horváthné Pók Erika és Horváth Rudolf.
A kuratórium feladata, hogy az alapítvány vagyonát – amely csak és kizárólag az alapítvány céljainak megfelelően használható fel – folyamatosan növelje, kezelje.

Az alapítvány kuratóriumának célja, hogy az alapítvány céljainak megfelelően tevékenységét folyamatosan bővítse, az alapítvány támogatóinak segítségével az élet minél több területén tudja a rászoruló munkavállalókat segíteni, így a fentieken kívül egészségvédelemben, szakmai végzettség megszerzésében, a munkavállalók családtagjainak segítésével (gyermek iskoláztatása, gyógykezelése…) jogvédő tevékenységben is többek között.

Várjuk a kedves érdeklődők támogatását, segítségét, annak érdekében, hogy mi is tudjunk segíteni.

Megkereséseiket várjuk az alapitvany@horvathrudolf.hu email elérhetőségünkre vagy postai úton 3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.

Várjuk támogatásaikat, és bízunk a sikeres együttműködésünkben.

Hatvan, 2018. 08. 15.

Tisztelettel:
Horváth Rudolf Alapítvány kuratóriuma