Horváth Rudolf Intertransport Kft.
H-3000 Hatvan, Robert Bosch út 3. (Ipari park) Tel: +36 37 507 190

Horváth Rudolf Intertransport Kft.

Felelősségvállalásunk

Környezet-, és minőségirányítás

Ehhez nyújt segítséget a jelenleg működő Integrált Környezet-, és Minőségirányítási rendszerünk, mely megalapozza a piacon való hosszú távú fennmaradást.

A fentiek érdekében a korábban már tanúsított ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerünket továbbfejlesztve, 2000. júniusában kiépítettük az ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszert, melynek tanúsítását a TÜV Rheinland InterCert Kft. végezte, s amelyet 2018*ban ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerre váltottunk át. A minden évben lezajló vevői elégedettségmérések és sikeres auditok is tanúsítják ezen rendszerek folyamatos fejlődését. Tanúsítványunk érvényességi ideje a http://www.tuv.com/, illetve a http://www.tuvdotcom.com/ honlapokon megtekinthető az ID: 9105020475 számon.

2006 júniusában bevezettük az ISO 14001:2004 Környezetirányítási rendszert, melyet szintén a TÜV Rheinland InterCert Kft. tanúsított, bizonyítva ezzel környezettudatos elhivatottságunkat is, amelyet 2018*ban ISO 14001:2015 Minőségirányítási rendszerre váltottunk át.

A beszerzésre kerülő járművek környezetvédelmi besorolását EURO V EEV-ben határoztuk meg, leszorítva ezzel a károsanyag-kibocsátást a lehető legalacsonyabb szintre. A járműpark jelenleg is alacsony 2,08-as átlagéletkorának folyamatos csökkentésére törekszünk.

Főtevékenységünk a szállítmányozás, és nagy gondot fordítunk a járműveink tisztaságára, azok folyamatos, úgy a külső, mint a belső terének tisztántartására. Minden fuvarkiállás előtt a gépjárművek műszaki átvizsgáláson vesznek részt.

Nagy figyelmet szentelünk logisztikai szolgáltatásunk folyamatosan magas szinten tartására is, ezért a legmodernebb technológiának megfelelő informatikai rendszert működtetünk.

Mindezek folyamatos fejlesztésével törekszünk vevőink egyre magasabb szintű kiszolgálására.

A HORVÁTH RUDOLF Intertransport Kft. legfőbb célkitűzéseit az alábbiakban határozta meg:

  • Megrendelőink, partnereink szállítmányozási, logisztikai tevékenységünkkel támasztott követelményeinek, igényeinek és elvárásainak való maximális megfelelés.
  • Vevőink és Partnereink igényeinek és elégedettségének rendszeres mérése, szolgáltatásaink minőségi színvonalának folyamatos magas szinten való tartásáért.
  • Munkatársaink folyamatos képzése, szolgáltatásaink a lehető legkorszerűbb elvégzése érdekében.
  • Folyamatos fejlesztés és megelőzés a környezetünk megóvása érdekében.
  • A szigorodó környezetvédelmi követelményeknek (jogszabály és hatósági ellenőrzés oldalról egyaránt), illetve a hazai környezetvédelmi jogszabályoknak teljes körű megfelelés.
  • A vállalkozás tevékenységeinek környezetvédelmi átvilágítása, szabályozása. Teljeskörű megfelelés a mindenkor érvényes jogszabályi követelményeknek (jogkövető magatartás).
  • Társadalmi felelősségvállalás.

Társaságunk minden alkalmazottja felelős célkitűzéseink megvalósításáért, eléréséért, környezet- és minőségpolitikánkban megfogalmazottak betartásáért.

Hivatkozások: