A Horváth Rudolf Intertransport Kft. Magyarország legjelentősebb fuvarozó vállalkozásai közé tartozik. Partnereink multinacionális cégek és piacvezető szállítmányozók. Feladatunk, hogy magas színvonalú és megbízható munkával biztosítsuk cégünk jövőjét, alkalmazottjaink hosszú távú foglalkoztatását és a kiválasztott piaci szegmensekben részesedésünk megtartását. Teljes mértékben felelősséget vállalunk az általunk teljesített szolgáltatásaink színvonaláért.

Főbb célkitűzéseink:

 • Megrendelőink, partnereink szállítmányozási, logisztikai tevékenységünkkel támasztott követelményeinek, igényeinek és elvárásainak való maximális megfelelés.
 • Vevőink és Partnereink igényeinek és elégedettségének rendszeres mérése, szolgáltatásaink minőségi színvonalának folyamatos magas szinten való tartásáért.
 • Munkatársaink folyamatos képzése, szolgáltatásaink a lehető legkorszerűbb elvégzése érdekében.
 • Folyamatos fejlesztés és megelőzés a környezetünk megóvása érdekében.
 • A szigorodó környezetvédelmi követelményeknek (jogszabály és hatósági ellenőrzés oldalról egyaránt), illetve a hazai környezetvédelmi jogszabályoknak teljes körű megfelelés.
 • A vállalkozás tevékenységeinek környezetvédelmi átvilágítása, szabályozása. Teljeskörű megfelelés a mindenkor érvényes jogszabályi követelményeknek (jogkövető magatartás).

Társadalmi felelősségvállalás:

Maradéktalanul eleget kívánunk tenni ügyfeleink, szerződéses partnereink továbbá munkatársaink és a társadalom, mint közösség követelményeinek, elvárásainak, az összes vevői, a kötelező és szabályozó követelményeknek.

Tevékenységünk színvonalának magas szinten tartásához elengedhetetlen a Partnereinktől kapott kritikák, javaslatok, észrevételek kiértékelése. Társaságunk kéri Partnereit, hogy jelezzék elégedettségük mértékét, továbbá segítsék fejlődésünket észrevételeikkel, javaslataikkal. A reklamáció kezelését a Partner közvetlen kapcsolattartója végzi, mellyel elősegíti a gördülékeny problémamegoldást. Vevőink elégedettségét évente elektronikus kérdőívvel is mérjük, melynek eredményét minden alkalommal azonnal kiértékeljük. Az értékelés jelenti azon fejlesztő tevékenységeink alapjait, melyekkel növelni kívánjuk ügyfeleinknek való megfelelésünket, minőségünket, színvonalunkat.

Munkatársaink véleményét rendszeresen, időszakosan mérjük. A napi munkakapcsolat minőségének növelésének érdekében rendszeresek a csapatépítő programok. A HRI Munkavállalóinak Szakszervezete folyamatosan képviseli a munkavállalók érdekeit. A munkavégzés minőségének javításában nagy szerepet vállal a Szakszervezet elhivatottsága, mellyel igyekszik a kollektíva összhangjának növelésére. (Családi napok, ünnepségek, csapatépítő rendezvények stb.)

Munkatársaink:

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. a gyakorlati tevékenység végrehajtásánál és előírás szerinti igazolásoknál gondoskodik kellően képzett -az adott feladat elvégzéséért felelős- alkalmazottakról, biztosítva a szükséges végzettséget, készségeket, gyakorlatot és szaktudást. Munkatársaink munkájának fejlesztése és hatékonyabbá tétele érdekében továbbképzéseken, oktatásokon vesznek részt.

Minden munkavállalónk belépéskor oktatásban részesül, mely alkalmával megismeri Társaságunk Környezet- és Minőségirányítási, Környezetvédelmi és Társadalmi felelősségvállalási elkötelezettségeit, feladatait.

Foglalkoztatás:

Cégünk legnagyobb értéke a munkavállaló, aki tudásával, munkájával, elkötelezettségével, mindent megtesz céljaink elérése érdekében. Munkájának maximális elvégzése érdekében törekszünk a jó munkakörnyezet kialakítására. A korszerű, kényelmes és egészséges munkakörnyezet pozitív hatással van a munkavállalók hatékony munkavégzésére, kreativitására, elégedettségére. Vállalati stratégiáink között kiemelt szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás. Céljaink eléréséhez elengedhetetlen dolgozóink precíz munkája, áldozatkészsége, elhivatottsága és elkötelezettsége.

Munkavállalóink iránti felelősségvállalásunk az alábbiakban nyilvánul meg:

 • bejárási hozzájárulás,
 • képzések, továbbképzések biztosítása,
 • csapatépítő tréningek
 • csapatépítő rendezvények

Lehetőséget kapnak a helyi szakközépiskolák tanulói, hogy tapasztalatukat bővítsék, tudásukat gyarapítsák. Főiskolai tanulmányukat végző diákok rendszeresen írják dolgozataikat és szakdolgozataikat Cégünknél, mellyel kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

Motiváció, képzés, karrier:

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. minden igyekezetével összpontosít a dolgozók munkájának fejlesztésére. Ennek érdekében:

 • biztosítja a felsőfokú iskolai végzettséget nyújtó képzéseket,
 • szakirányú képzéseket biztosít
 • nyelvi képzéseket szervez,
 • konferenciákon és továbbképzéseken való részvételt biztosít

Társadalmi felelősségvállalás:

Társaságunk felelősséggel tartozik környezetéért, szolgáltatásának minőségéért, Partnerei elégedettségéért, munkavállalóinak egészségéért és minden olyan közvetett és közvetlen tevékenységéért, amelyhez nevünk fűződik. Feladatunk, hogy munkánk elvégzése közben megfeleljünk a vonatkozó szabályoknak, jogszabályoknak, Partnereink elvárásainak, munkavállalóink munkavégzését maximálisan segítsük, elősegítsük. A pozitív külső megítélésünk mellet fontos számunkra a munkatársaink elégedettsége, mellyel munkájuk elvégzéséhez próbálunk segítséget nyújtani. A járműveink és telephelyeink tisztaságáért és ápoltságáért mindent megteszünk, mellyel nem csak a külső pozitív megítélést igyekszünk növelni, hanem saját munkakörülményünk javításáért is dolgozunk. Célunk aktívan és hosszú távúan együttműködni Partnereinkkel, valamint a helyi közösségekkel.

Környezet:

Számunkra fontos környezetünk, ezért folyamatosan fejlesztjük gépparkunkat, hogy a lehető legmodernebb, legkörnyezetkímélőbb, azaz a legmagasabb környezetvédelmi besorolású gépjárművek fussanak Európa útjain.

Társaságunk szelektíven gyűjti a hulladékot. Az új munkavállaló már a belépése napján tájékoztatást kap környezeti céljainkról, valamint a célok eléréséhez szükséges teendőkről. Kiemelt figyelmet fordítunk a papírfelhasználás csökkentésére.

Külsőnk megjelenésének szebbé tétele nem csak a járművek tisztaságában nyilvánul meg. Irodáink és logisztikai csarnokaink parkosított környezetben találhatóak. Nagy figyelmet fordítunk telephelyeink fásítására, valamint virágosítására.

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. integráltan működteti az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 rendszert, melyet évente auditálunk.

Egészség:

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. értékeli munkavállalói törekvéseit, ezért mindent megteszünk egészségük megőrzése érdekében. Munkatársaink egészségét éves rendszerességgel ellenőrizzük. Látásvizsgálat alkalmával javasolt szemüveg, illetve kontaktlencse beszerzését támogatjuk. Emellett igyekszünk folyamatosan biztosítani az alábbi egészségmegőrző tevékenységeket munkavállalóink részére:

 • Tenisz
 • Fallabda
 • Labdarúgás
 • Zumba
 • Spinning
 • Aerobic
 • Kézilabda